Про конкурс

Мета

- подальшого розвитку єдиного інформаційного освітнього простору регіону;

- залучення педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів до ефективного використання інформаційних технологій та технологій Веб 2.0 в навчально-виховному процесі;

- популяризації Запорізької Вікі серед педагогічних працівників, учнів та батьківської спільноти;

- подальшого розвитку віртуальних методичних об’єднань вихователів та вчителів області;

- створення, розвитку та оновлення веб-ресурсів Запорізької області;

- поширенню та розповсюдженню передового педагогічного досвіду;

- підвищенню інтересу вчителів та вихователів до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою вирішення завдань модернізації освіти.

Учасники Фестивалю-огляду:

У Фестивалі-огляді можуть брати участь педагогічні працівники Запорізької області.

Заплановані заходи:

обласний Фестиваль-огляд авторських веб-ресурсів вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів-предметників (основ здоров’я, фізичної культури, біології, англійської мови, російської літератури, етики); викладачів професійно-технічних навчальних закладів; за двома номінаціями:

- “Веб-ресурс як Портфоліо педагога”;

- “Веб-ресурс як навчальне середовище для взаємодії вчитель-учень”;

- обласний огляд віртуальних методичних об’єднань вчителів-предметників (етики, християнської культури, історія, художньої культури).

Термін проведення:

- оголошення конкурсу: січень 2015 р.;

- прийом заяв: лютий-вересень 2015 р.;

- поточна робота - протягом року;

- оцінювання веб-ресурсів: жовтень-листопад 2015 р.;

- підведення підсумків: грудень 2015 р.

Умови проведення Фестивалю-огляду авторських веб-ресурсів:

- на Конкурс можна подавати веб-ресурси, створені протягом 2015 року або раніше, але вони повинні бути наповненими, багатоплановими (комплексними), постійно оновлюватись;

- для участі у Конкурсі необхідно надати заявку в електронному вигляді на адресу: ciit_zp@mail.ru з поміткою «Обласний конкурс веб-ресурсів» з інформацією:

        Для обласного конкурсу авторських веб-ресурсів: район (місто), назва номінації, предмет, ПІП модератора веб-ресурсу, навчальний заклад,посилання на веб-ресурс;

      Для обласного огляду віртуальних методичних об’єднань: район (місто),назва ВМО, предмет, ПІП модератора веб-ресурсу, посилання на ВМО;

Орієнтовні критерії оцінювання

Технологічність: структурованість подання інформації; наявність оригінальних елементів; дизайн, оформлення(оригінальність, єдиний стиль оформлення); зручність навігації; різноманітність форм представлення інформації; використання сучасних Інтернет-технологій(опитування, аудіо, відео матеріали, документи різних типів).

Змістовність: періодичність оновлення; тематика повідомлень, актуальність змісту; авторська позиція; грамотність та логічність представлених матеріалів; корисність та доцільність інформації; дотримання авторських прав; частота оновлення та доповнення інформації; комплексне відображення змісту різних аспектів професійної діяльності педагога; розкриття системи роботи.

Соціальність: організація інтерактивності і зворотного зв’язку; мережева культура, етикет; активність спілкування; поширення власного педагогічного досвіду.

Керівництво Фестивалем-оглядом

- Департамент освіти і науки Запорізької ОДА;

- комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; - кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті;

- кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін;

- кафедра реабілітаційної педагогіки і здорового способу життя;

- навчально-науковий центр; кафедра теорії та методики виховання;

- кафедра дошкільної освіти;

- науково-методичний центр з професійно-технічної освіти у Запорізькій області.

Визначення і нагородження переможців Фестивалю-огляду

перевірка робіт здійснюється у визначені даними методичними рекомендаціями терміни;

переможцями Фестивалю-огляду є веб-ресурси, щомають найвищий рейтинг за оцінками членів журі. У разі рівності рейтингів журі ухвалює рішення щодо переможця прямим голосуванням. Рішення членів журіоформлюється відповідним протоколом;

кількісний склад переможців:

1 місце – 1 учасник,

2 місце – 1 учасник,

3 місце – 1 учасник.